ცხელი ხაზი : (0 353) 22 12 23

სამართლებრივი აქტები

საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელი პირი

ლელა ჩეკურიშვილი
ბიოგრაფია

ლელა ჩეკურიშვილი, გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერიის იურიდიული სამსახურის უფროსი სპეციალისტი

ტელ: 577 15 71 75 

ელ-ფოსტა: info@gurjaani.gov.ge 

 

იხ თანდართული ფაილი:

საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელი პირი

დახურვა

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის დებულება

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის დებულება
ბიოგრაფია

 

 გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის დებულება 

დახურვა

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკის სამსახურის დებულება

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკის სამსახურის დებულება
ბიოგრაფია

 

 გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკის სამსახურის დებულება 

დახურვა

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის სამსახურის დებულება

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის სამსახურის დებულება
ბიოგრაფია

 

 

 გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის სამსახურის დებულება 

დახურვა

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერიის შიდა აუდიტის სამსახურის დებულება

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერიის შიდა აუდიტის სამსახურის დებულება
ბიოგრაფია

 

 გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერიის შიდა აუდიტის სამსახურის დებულება 

დახურვა

საჯარო ინფორმაციის გაცემის თაობაზე გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერიის 2022 წლის ანგარიში

საჯარო ინფორმაციის გაცემის თაობაზე გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერიის 2022 წლის ანგარიში
ბიოგრაფია

 

 

 საჯარო ინფორმაციის გაცემის თაობაზე გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერიის 2022 წლის ანგარიში  

დახურვა

საქართველოს კანონი საჯარაო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებლის შესახებ

საქართველოს კანონი საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებლის შესახებ
ბიოგრაფია

 

 საქართველოს კანონი საჯარაო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებლის შესახებ 

დახურვა

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, ძეგლთა დაცვის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის დებულება

კულტურის, განათლების, ძეგლთა დაცვის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის დებულება
ბიოგრაფია

 

 კულტურის, განათლების, ძეგლთა დაცვის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის დებულება 

დახურვა

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერიის იურიდიული სამსახურის დებულება

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერიის იურიდიული სამსახურის დებულება
ბიოგრაფია

  გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერიის იურიდიული სამსახურის დებულება  

დახურვა

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის დებულება

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის დებულება
ბიოგრაფია

 

  გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის დებულება 

დახურვა

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის და არქიტექტურის სამსახურის დებულება

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის და არქიტექტურის სამსახურის დებულება
ბიოგრაფია

 

  გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის და არქიტექტურის სამსახურის დებულება 

დახურვა

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერიის სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის დებულება

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერიის სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის დებულება
ბიოგრაფია

 გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერიის სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის დებულება  

დახურვა

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახურის დებულება

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახურის დებულება
ბიოგრაფია

 

 გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახურის დებულება.

დახურვა