ცხელი ხაზი : (0 353) 22 12 23

გურჯაანის მუნიციპალიტეტი აცხადებს ელექტრონულ ა უ ქ ც ი ო ნ ს

გამოქვეყნების თარიღი: 9 ნოემბერი, 2022
დასრულების თარიღი: 21 ნოემბერი, 2022

             

გურჯაანის მუნიციპალიტეტი აცხადებს ელექტრონულ

________________________

 

აუქციონის დაწყება - დამთავრება  09.11.2022წ. 12:00 21.11.2022. 16:00

 

 

ელექტრონულ აუქციონზე პრივატიზებისმიზნითგატანილია მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონება:

 

)  ოთხ კამფორიანი გაზქურა (GRAND), რაოდენობა 4 ცალი, (2017 წელს შეძენილი), ერთეულის ღირებულება 210 (ორას ათი) ლარი. „ბე“ - საწყისი საპრივატიზაციო ფასის 30% - 63 (სამოცდასამი) ლარი. სავაჭრო ბიჯი - საწყისი ფასის 5% - 11 (თერთმეტი) ლარი. საერთო ღირებულება - 840 (რვაასორმოცი) ლარი;

 

ოთხ კამფორიანი გაზქურა (GRAND) განთავსებულია:

 

სოფელ ვეჯინის საბავშვო  ბაღში

 

მეორეული, ოთხკამფორიანი გაზქურა - GRAND, ფერი - შავი, მუშა მდგომარეობაში. დაზიანებულია ერთი კამფორა, რომელსაც აკლია გადამრთველი ღილაკი.  ასევე, აკლია დამცავი მინა, რომელიც ქურას ეფარება მაღლიდან. სიმაღლე - 75 სმ, სიგანე - 60 სმ, სიგრძე - 65 სმ;

 

სოფელ ველისციხის N1 საბავშვო ბაღში

 

მეორეული, ოთხკამფორიანი გაზქურა - GRAND, ფერი - შავი, მუშა მდგომარეობაში. აკლია დამცავი მინა, რომელიც ქურას ეფარება მაღლიდან. სიმაღლე - 75 სმ, სიგანე - 60 სმ, სიგრძე - 65 სმ;

 

ქალაქ გურჯაანის N3 საბავშო ბაღში

 

მეორეული, ოთხკამფორიანი გაზქურა - GRAND, ფერი - შავი, მუშა მდგომარეობაში. აკლია გადამრთველი ღილაკი.  კამფორებზე შეიმჩნევა ჟანგის კვალი. დაზიანებულია მინის სამაგრი, რის გამოც ქურას ვერ ეფარება მინა. სიმაღლე - 75 სმ, სიგანე - 60 სმ, სიგრძე - 65 სმ;

 

ქალაქ გურჯაანის N2 საბავშვო ბაღში

 

მეორეული, ოთხკამფორიანი გაზქურა - GRAND, ფერი - შავი, მუშა მდგომარეობაში. აკლია გადამრთველი ღილაკი.  აკლია საცხობი ლანგარი და ბადე. დაზიანებულია მინის სამაგრი, რის გამოც ქურას ვერ ეფარება მინა. არ მუშობს ორი კამფორა. სიმაღლე - 75 სმ, სიგანე - 60 სმ, სიგრძე - 65 სმ;

   

ბ) ოთხ კამფორიანი გაზქურა (SIMFER FG6402-IX) რაოდენობა 6 ცალი, (2019 წელს შეძენილი). ერთეულის ღირებულება 275 (ორას სამოცდათხუთმეტი) ლარი. „ბე“ - საწყისი საპრივატიზაციო ფასის 30% - 83 (ოთხმოცდასამი) ლარი. სავაჭრო ბიჯი - საწყისი ფასის 5% - 14 (თოთხმეტი) ლარი. საერთო ღირებულება - 1 650 (ერთიათას ექვსასორმოცდაათი) ლარი;

 

ოთხ კამფორიანი გაზქურა (SIMFER FG6402-IX) განთავსებულია:

 

სოფელ არაშენდას საბავშვო ბაღში

 

მეორეული, ოთხკამფორიანი გაზქურა - SIMFER FG6402-IX, ფერი - ნაცრისფერი, კარგ მდგომარეობაში. აკლია დამცავი მინა, რომელიც ქურას ეფარება მაღლიდან. სიმაღლე - 80 სმ, სიგანე - 60 სმ, სიგრძე - 60 სმ;

 

სოფელ მელაანის საბავშვო ბაღში

 

მეორეული, ოთხკამფორიანი გაზქურა - SIMFER FG6402-IX, ფერი - ნაცრისფერი, მუშა მდგომარეობაში, აკლია ერთი კამფორა. სიმაღლე - 80 სმ, სიგანე - 60 სმ, სიგრძე - 60 სმ;

 

სოფელ კარდენახის N1 საბავშვო ბაღში

 

მეორეული, ოთხკამფორიანი გაზქურა - SIMFER FG6402-IX, ფერი - ნაცრისფერი, მუშა მდგომარეობაში, აკლია ერთი კამფორა. სიმაღლე - 80 სმ, სიგანე - 60 სმ, სიგრძე - 60 სმ;

 

სოფელ კოლაგის საბავშვო ბაღში

 

მეორეული, ოთხკამფორიანი გაზქურა - SIMFER FG6402-IX, ფერი - ნაცრისფერი, მუშა მდგომარეობაში, სიმაღლე - 80 სმ, სიგანე - 60 სმ, სიგრძე - 60 სმ;

 

სოფელ ვეჯინის საბავშვო ბაღში

 

მეორეული, ოთხკამფორიანი გაზქურა - SIMFER FG6402-IX, ფერი - ნაცრისფერი, ნორმალურ მდგომარეობაში, სიმაღლე - 80 სმ, სიგანე - 60 სმ, სიგრძე - 60 სმ;

 

სოფელ შაშიანის საბავშო ბაღში

 

მეორეული, ოთხკამფორიანი გაზქურა - SIMFER FG6402-IX, ფერი - ნაცრისფერი, კარგ მდგომარეობაში, სიმაღლე - 80 სმ, სიგანე - 60 სმ, სიგრძე - 60 სმ;

 

გ)  ხუთ კამფორიანი გაზქურა (FERRE F9E50E2G-ID) რაოდენობა 18 ცალი, (2019 წელს შეძენილი), ერთეულის ღირებულება 550 (ხუთას ორმოცდაათი) ლარი. საწყისი საპრივატიზაციო ფასის 30% - 165 (ასამოცდახუთი) ლარი. სავაჭრო ბიჯი - საწყისი ფასის 5% - 28 (ოცდარვა) ლარი. საერთო ღირებულება  - 9 900 (ცხრაათას ცხრაასი) ლარი;

 

ხუთ კამფორიანი გაზქურა (FERRE F9E50E2G-ID) განთავსებულია:

 

 

სოფელ ზემო კაჭრეთის საბავშო ბაღში

 

მეორეული, ხუთკამფორიანი გაზქურა - FERRE F9E50E2G-ID, ფერი - ნაცრისფერი, კარგ მდგომარეობაში. სიმაღლე - 80 სმ, სიგანე - 60 სმ, სიგრძე - 85 სმ;

 

სოფელ კარდენახის N4 საბავშვო ბაღში

 

მეორეული, ხუთკამფორიანი გაზქურა - FERRE F9E50E2G-ID, ფერი - ნაცრისფერი, კარგ მდგომარეობაში. სიმაღლე - 80 სმ, სიგანე - 60 სმ, სიგრძე - 85 სმ;

 

სოფელ ბაკურციხის საბავშვო ბაღში

 

მეორეული, ხუთკამფორიანი გაზქურა - FERRE F9E50E2G-ID, ფერი - ნაცრისფერი, კარგ მდგომარეობაში. სიმაღლე - 80 სმ, სიგანე - 60 სმ, სიგრძე - 85 სმ;

 

სოფელ ვაჩნაძიანის საბავშვო ბაღში

 

მეორეული, ხუთკამფორიანი გაზქურა - FERRE F9E50E2G-ID, ფერი - ნაცრისფერი, კარგ მდგომარეობაში. სიმაღლე - 80 სმ, სიგანე - 60 სმ, სიგრძე - 85 სმ;

 

სოფელ კალაურის N2 საბავშვო ბაღში

 

მეორეული, ხუთკამფორიანი გაზქურა - FERRE F9E50E2G-ID, ფერი - ნაცრისფერი, კარგ მდგომარეობაში. სიმაღლე - 80 სმ, სიგანე - 60 სმ, სიგრძე - 85 სმ;

 

სოფელ კალაურის N1 საბავშვო ბაღში

 

მეორეული, ხუთკამფორიანი გაზქურა - FERRE F9E50E2G-ID, ფერი - ნაცრისფერი, კარგ მდგომარეობაში. სიმაღლე - 80 სმ, სიგანე - 60 სმ, სიგრძე - 85 სმ;

 

სოფელ შაშიანის საბავშო ბაღში

 

მეორეული, ხუთკამფორიანი გაზქურა - FERRE F9E50E2G-ID, ფერი - ნაცრისფერი, კარგ მდგომარეობაში. სიმაღლე - 80 სმ, სიგანე - 60 სმ, სიგრძე - 85 სმ;

 

სოფელ ვაზისუბნის საბავშო ბაღში

 

მეორეული, ხუთკამფორიანი გაზქურა - FERRE F9E50E2G-ID, ფერი - ნაცრისფერი, კარგ მდგომარეობაში. სიმაღლე - 80 სმ, სიგანე - 60 სმ, სიგრძე - 85 სმ;

 

სოფელ მუკუზნის საბავშო ბაღში

 

მეორეული, ხუთკამფორიანი გაზქურა - FERRE F9E50E2G-ID, ფერი - ნაცრისფერი, კარგ მდგომარეობაში. სიმაღლე - 80 სმ, სიგანე - 60 სმ, სიგრძე - 85 სმ;

 

სოფელ ველისციხის N1 საბავშვო ბაღში

 

მეორეული, ხუთკამფორიანი გაზქურა - FERRE F9E50E2G-ID, ფერი - ნაცრისფერი, მუშა    მდგომარეობაში. დაზიანებულია ერთი კამფორა, რომელიც სავარაუდოდ არ მუშობს. შელახულია ქურის ზედაპირი. სიმაღლე - 80 სმ, სიგანე - 60 სმ, სიგრძე - 85 სმ;

 

სოფელ ველისციხის N2 საბავშვო ბაღში

 

მეორეული, ხუთკამფორიანი გაზქურა - FERRE F9E50E2G-ID, ფერი - ნაცრისფერი, კარგ   მდგომარეობაში. სიმაღლე - 80 სმ, სიგანე - 60 სმ, სიგრძე - 85 სმ;

 

სოფელ ზეგაანის საბავშვო ბაღში

 

მეორეული, ხუთკამფორიანი გაზქურა - FERRE F9E50E2G-ID, ფერი - ნაცრისფერი, კარგ მდგომარეობაში. სიმაღლე - 80 სმ, სიგანე - 60 სმ, სიგრძე - 85 სმ;

 

სოფელ ჩუმლაყის N1 საბავშვო ბაღში

 

მეორეული, ხუთკამფორიანი გაზქურა - FERRE F9E50E2G-ID, ფერი - ნაცრისფერი, კარგ მდგომარეობაში. სიმაღლე - 80 სმ, სიგანე - 60 სმ, სიგრძე - 85 სმ;

 

სოფელ ჩუმლაყის N2 საბავშვო ბაღში

 

მეორეული, ხუთკამფორიანი გაზქურა - FERRE F9E50E2G-ID, ფერი - ნაცრისფერი, კარგ მდგომარეობაში. სიმაღლე - 80 სმ, სიგანე - 60 სმ, სიგრძე - 85 სმ;

 

ქალაქ გურჯაანის N3 საბავშო ბაღში

 

მეორეული, ხუთკამფორიანი გაზქურა - FERRE F9E50E2G-ID, ფერი - ნაცრისფერი, კარგ მდგომარეობაში. სიმაღლე - 80 სმ, სიგანე - 60 სმ, სიგრძე - 85 სმ;

 

ქალაქ გურჯაანის N2 საბავშო ბაღში

 

მეორეული, ხუთკამფორიანი გაზქურა - FERRE F9E50E2G-ID, ფერი - ნაცრისფერი, კარგ მდგომარეობაში. აერღუმელის მინაზე შეიმჩნევა ორთქლის კვალი. სიმაღლე - 80 სმ, სიგანე - 60 სმ, სიგრძე - 85 სმ;

 

 

ქალაქ გურჯაანის N1 საბავშო ბაღში

 

მეორეული, ხუთკამფორიანი გაზქურა - FERRE F9E50E2G-ID, ფერი - ნაცრისფერი, კარგ მდგომარეობაში. სიმაღლე - 80 სმ, სიგანე - 60 სმ, სიგრძე - 85 სმ;

                     

                                                                                                                                           ------------------------------

 

-  ინტერნეტ აუქციონში მონაწილეობის მისაღებად „ბე“-ს გადახდა   შესაძლებელია ნაღდი

    ანგარიშსწორებით ან/და ვებ-გვერდიდან პლასტიკური ბარათით.

 

-  ელექტრონულ აუქციონში  გამარჯვებულზე გაიცემა აუქციონში გამარჯვების დამადასტურებელი

    ოქმი.

 

-  გამარჯვების დამადასტურებელი ოქმის მიღებიდან, 15 კალენდარული დღის ვადაში, აუქციონში

    გამარჯვებულსა და ქონების მესაკუთრეს შორის ფორმდება ნასყიდობის ხელშეკრულება.

 

-  ელექტრონულ აუქციონში გამარჯვებულმა, ნასყიდობის ხელშეკრულების გაფორმებიდან 15

    კალენდარული დღის ვადაში უნდა  უზრუნველყოს ქონების ღირებულების სრულად გადახდა

    სახაზინო კოდზე - 300503344.

 

-  30 კალენდარული  დღის ვადაში ქონების ღირებულების გადაუხდელობის შემთხვევაში აუქციონის

    შედეგები უქმდება.

 

-  ქონების ღირებულების სრულად გადახდის შემდეგ, აუქციონში  გამარჯვებულს გადეცემა  

   საკუთრების უფლების დამადასტურებელი მოწმობა.

 

-  ქონების დათვალიერება შესაძლებელია ქონების  მესაკუთრესთან შეთანხმებით.

 

-  დამატებითი ინფორმაციისათვის  დაგვიკავშირდით ნომერზე - 555 00 41 64. ასევე, შეგიძლია  

   დარეკოთ ცხელ ხაზზე -  1420.

 

 

გურჯაანის მუნიციპალიტეტი

გააზიარე