ცხელი ხაზი : (0 353) 22 12 23

ვაკანსიები

  გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერია აცხადებს კონკურსს 15 ვაკანტურ თანამდებობაზე: 

 ღია კონკურსით:

- მერის წარმომადგენელი ქ. გურჯაანის ადმინისტრაციულ ერთეულში (მეოთხე რანგის პირველი კატეგორია) ერთ საშტატო ერთეულზე; 

- მერის წარმომადგენელი სოფელ ველისციხის ადმინისტრაციულ ერთეულში (მეოთხე რანგის პირველი კატეგორია) ერთ საშტატო ერთეულზე; 

- ადმინისტრაციული სამსახურის მერის წარმომადგენლებთან ურთიერთობის კოორდინაციის განყოფილების მეოთხე რანგის მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტების - (სოფელებში: ველისციხის, კოლაგის, კარდენახის, ნანიანის ჯიმითის,) ადმინისტრაციულ ერთეულთან ურთიერთობის საკითხებში 5 (ხუთ) საშტატო ერთეულზე; - ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურის სამსახურის სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის და არქიტექტურის განყოფილების მე-3 რანგის პირველი კატეგორიის სპეციალისტის - არქიტექტურისა და სივრცითიმოწყობის საკითხებში 1 (ერთი) საშტატო ერთეულზე; 

- გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურის სამსახურის ინფრასტრუქტურის განყოფილების მე-3 რანგის პირველი კატეგორიის სპეციალისტის - გზებისა და ინფრასტრუქტურის საკითხებში 1 (ერთი) საშტატო ერთეულზე; 

- გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურის სამსახურის ინფრასტრუქტურის განყოფილების მე-3 რანგის პირველი კატეგორიის სპეციალისტის - მშენებლობის საკითხებში 1 (ერთი) საშტატო ერთეულზე; 

- გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის სამსახურის სამშენებლო საქმიანობაზე ზედამხედველობის განყოფილების უფროსის (II რანგი - მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი) 1 (ერთი) საშტატო ერთეულზე; 

- გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის მესამე რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტის ახალგაზრდულ საქმეთა და სპორტის საკითხებში 1 (ერთი) საშტატო ერთეულზე; 

- გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერიის იურიდიული სამსახურის მე-3 რანგის პირველი კატეგორიის სპეციალისტის - იურიდიულ საკითხებში 1 (ერთი) საშტატო ერთეულზე; 

- გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკის სამსახურის საგარეო ურთიერთობების, საერთაშორისო პროექტების და ტურიზმის განყოფილების მე-3 რანგის პირველი კატეგორიის სპეციალისტის - საგარეო ურთიერთობებისა და ტურიზმის საკითხებში 1 (ერთი) საშტატო ერთეულზე;  

 

დახურული კონკურსით:

 - ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსი ( I რანგი - პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი) ;

- ზედამხედველობის სამსახურის უფროსი ( I რანგი - პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი) ; 

- შიდა აუდიტის სამსახურის უფროსი ( I რანგი - პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი) ;

 

განცხადების https://www.hr.gov.ge/ - ზე ატვირთვა 24 იანვრის ჩათვლითაა შესაძლებელი.

გააზიარე