ცხელი ხაზი : (0 353) 22 12 23

საჯარო სკოლები

1

სსიპ - გურჯაანისმუნიციპალიტეტისსოფელარაშენდისსაჯაროსკოლა

მარინა ბოხუა

577745419

gurArashenda@mes.gov.ge

2

სსიპ - გურჯაანისმუნიციპალიტეტისსოფელმელაანისსაჯაროსკოლა

ნანი მთავრიშვილი

595095460

Melaani@mes.gov.ge

3

სსიპ - გურჯაანისმუნიციპალიტეტისსოფელჭერემისსაჯაროსკოლა

თამაზ აბესაძე

595966187

Cheremi@mes.gov.ge

4

სსიპ - გურჯაანისმუნიციპალიტეტისსოფელახაშნისსაჯაროსკოლა

ნონა კობიაშვილი

577678707

Akhasheni@mes.gov.ge

5

სსიპ - გურჯაანისმუნიციპალიტეტისსოფელბაკურციხისსაჯაროსკოლა

მაკა კუპრაშვილი

577678556

Bakurtsikhe@mes.gov.ge

6

სსიპ - გურჯაანისმუნიციპალიტეტისსოფელჩალაუბნისსაჯაროსკოლა

ლამზირა ყორჩიშვილი

577749489

Chalaubani@mes.gov.ge

7

სსიპ - გურჯაანისმუნიციპალიტეტისსოფელჩუმლაყისსაჯაროსკოლა

თეა უცუნაშვილი-ნაცვლიშვილი

577679132

Chumlaki@mes.gov.ge

8

სსიპ - გურჯაანისმუნიციპალიტეტისსოფელჯიმითისსაჯაროსკოლა

ნინო ხარატიშვილი

599405100

Jimiti@mes.gov.ge

9

სსიპ - გურჯაანისმუნიციპალიტეტისსოფელკალაურისსაჯაროსკოლა

ეთერი ქევხიშვილი

577944702

Kalauri@mes.gov.ge

10

სსიპ - გურჯაანისმუნიციპალიტეტისსოფელკარდენახისსაჯაროსკოლა

მაია ღლიღვაშვილი

577944720

Kardenakhi@mes.gov.ge

11

სსიპ - გურჯაანისმუნიციპალიტეტისსოფელკაჭრეთისსაჯაროსკოლა

ლელა ბაზერაშვილი

577679000

Kachreti@mes.gov.ge

12

სსიპ - გურჯაანისმუნიციპალიტეტისსოფელკოლაგისსაჯაროსკოლა

გალინა პანასენკო-სიმონიშვილი

577678921

Kolagi@mes.gov.ge

13

სსიპ - სოსოღვინიაშვილისსახელობისგურჯაანისმუნიციპალიტეტისსოფელზემოკაჭრეთისსაჯაროსკოლა

მაია ზაკალაშვილი

577679094

ZemoKachreti@mes.gov.ge

14

სსიპ - გურჯაანისმუნიციპალიტეტისსოფელმუკუზნისსაჯაროსკოლა

მაიასიდამონიძე

577944705

Mukuzani@mes.gov.ge

15

სსიპ - გურამჭილაშვილისსახელობისქალაქგურჯაანის №4 საჯაროსკოლა

ნინო ნონეშვილი

577678443

Gurjaani4@mes.gov.ge

16

სსიპ - ქალაქგურჯაანის №1 საჯაროსკოლა

ლელა ჯადუგიშვილი

577678922

Gurjaani1@mes.gov.ge

17

სსიპ - ქალაქგურჯაანის №2 საჯაროსკოლა

ლია გუგულაშვილი

577678383

Gurjaani2@mes.gov.ge

18

სსიპ - ქალაქგურჯაანის №3 საჯაროსკოლა

გულნარა ლომაძე-ქოროღლიშვილი

577678412

Gurjaani3@mes.gov.ge

19

სსიპ - გურჯაანისმუნიციპალიტეტისსოფელშაშიანისსაჯაროსკოლა

თამარ თვალიაშვილი

577678689

Shashiani@mes.gov.ge

20

სსიპ - გურჯაანისმუნიციპალიტეტისსოფელგურჯაანისსაჯაროსკოლა

რუსუდან მამულაშვილი

577944715

sopGurjaani@mes.gov.ge

21

სსიპ - გურჯაანისმუნიციპალიტეტისსოფელვაჩნაძიანისსაჯაროსკოლა

ქეთევან ირომაშვილი

577944701

Vachnadziani@mes.gov.ge

22

სსიპ - გურჯაანისმუნიციპალიტეტისსოფელვაზისუბნისსაჯაროსკოლა

ლალი კობახიძე

577944704

Vazisubani@mes.gov.ge

23

სსიპ - გურჯაანისმუნიციპალიტეტისსოფელვეჯინისსაჯაროსკოლა

მარინა ჯიქიძე

577944716

Vejini@mes.gov.ge

24

სსიპ - გურჯაანისმუნიციპალიტეტისსოფელველისციხისსაჯაროსკოლა

ნინო ნესუშვილი

577944706

Velistsikhe@mes.gov.ge

25

სსიპ - გურჯაანისმუნიციპალიტეტისსოფელჭანდარისსაჯაროსკოლა

მანანა მჭედლიშვილი

577944717

Chandari@mes.gov.ge

 

გააზიარე