ცხელი ხაზი : (0 353) 22 12 23
ბიუჯეტი
საჯარო ინფორმაცია

ბიუჯეტი

საჯარო ინფორმაცია ღიაა და ყველასათვის ხელმისაწვდომია, გარდა სახელმწიფო, კომერციულ და პირად საიდუმლოებას მიკუთვნებული ინფორმაციისა

გააზიარე